حمایت فولیکا از اردوی جهادی امدادگران در شوشتر


در پی وقوع سیل اخیر در شهرستان شوشتر و پس از تحقیقات بعمل آمده توسط تیم وزارت بهداشت در منطقه، مشخص شد که یکی از مهمترین مشکلات در مناطق سیل زده بیماری های پوستی می باشد. به همین منظور و در راستای همکاری مشترک با معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، مذاکرات مربوطه جهت حمایت  فولیکا از طریق اهدای بسته بهداشتی مورد نیاز انجام شد. این کمک ها به همراه آموزش توسط نیروهای متخصص جهادی در روستاهای پیر دالو، شیخ شمس الدین و تخت قیصر در شهرستان شوشتر به انجام رسید. در فاز اول این برنامه، 2304 نفر توسط متخصصین مختلف ویزیت شده و خدمات آموزشی، دارو و محصولات بهداشتی دریافت کردند.  مسئولین جهاد وزارت بهداشت طی تماس تلفنی ضمن تشکر از حمایت های پارس حیان(فولیکا) در امر مسئولیت اجتماعی، استقبال از محصولات این شرکت را در منطقه و همچنین تاثیر آن در درمان بیماران را بسیار عالی ارزیابی کردند.