پارس حیان، برنده تندیس طلایی همایش ملی کارآفرینان

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی استان تهران با پایش و دسته بندی کارآفرینان در حوزه‌های مختلف، اقدام به ارزیابی نهایی این کسب و کارها نموده است.

نخستین همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر با رویکرد نقش بنگاه‌های مسئولیت پذیر در پایداری و توسعه کسب و کار مورخ ۳۰ دی‌ماه در مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.

ارزیابی عملکرد مسئولیت‌پذیری کارآفرینان در سطوح فردی و سازمانی از جمله موضوعات مهم در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است. با در نظر گرفتن اینکه مسئولیت‌پذیری سازمانی یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی است و حرکت در جهت تقویت آن موجب تأثیر مستقیم بر عملکرد سازمان می‌شود، اثربخشی رویکرد مذکور منوط به ارزیابی نتایج و تأمین هدف‌های سازمانی البته با مدیریت صحیح می‌باشد چرا که در شرایط حاضر کشور مسئولیت‌پذیری در مشاغل، جزء شروط لازم در بقای بنگاه‌های اقتصادی است.

در این همایش، علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تشریحی با محوریت مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، از بنگاه‌های برتر نیز تقدیر به عمل آمد.

در این همایش، پارس حیان موفق به دریافت تندیس طلایی (مقام اول) این همایش شد.