detangling  hair Fulica

detangling hair Fulica

  • ایجاد نرمی و لطافت جهت رفع  گره خوردگی و  پیچ خوردگی مو
  • افزايش درخشندگي ، شفافیت و حجم مو
  • تامین و حفظ رطوبت مو ، جلوگیری از موخوره
  • استحکام بخش ساقه مو در برابر خشکی و آسیب دیدگی
  • بهبود شانه پذیری مو بدون ایجاد شکنندگی