شامپو تثبیت کننده موهای قرمز فولیکا

شامپو تثبیت کننده موهای قرمز فولیکا

شامپو تثبیت کننده و محافط موهای رنگ شده

انواع موهای قرمز

فاقد سولفات

احیا و تثبیت رنگ مو، افزایش درخشندگی و ماندگاری آن

جلوگیری از تغییر رنگ مو، کدر شدن وکمرنگ شدن آن

 تقویت ساختار مو، افزایش نرمی و لطافت آن

محافظت از مو در برابر آفتاب، ضد آلودگی محیط