ماسک تقویت کننده و نرم کننده موهای قرمز فولیکا

ماسک تقویت کننده و نرم کننده موهای قرمز فولیکا

ماسک تقویت کننده و نرم کننده موهای قرمز فولیکا

تغذیه، احیا و رطوبت رسانی مو از ریشه تا ساقه

تثبیت رنگ مو، جلوگیری از کدر شدن و کمرنگ شدن مو

رفع موخوره و شکنندگی، جلوگیری از وزشدگی و گره خوردگی مو

افزایش انعطاف پذیری، شانه پذیری و درخشندگی مو

نیاز به آبکشی