کرم تقویت کننده مخصوص موهای بلوند فولیکا

کرم تقویت کننده مخصوص موهای بلوند فولیکا

ترمیم، بازسازی و رطوبت رسانی مو از ریشه و ساقه