شامپو تقویت کننده حاوی کراتین و روغن آرگان فولیکا

شامپو تقویت کننده حاوی کراتین و روغن آرگان فولیکا

شامپو تقویت کننده حاوی کراتین و روغن آرگان فولیکا

تغذیه ، تقویت و افزایش مقاومت و استحکام  مو

رفع موخوره و شکنندگی ، جلوگیری از وزشدگی،گره خوردگی و حالت پرواز مو

تامین رطوبت،افزایش لطافت،حالت پذیری و درخشندگی مو