سرم تک دوز بیوتین بپانتین فولیکا

سرم تک دوز بیوتین بپانتین فولیکا

محافظت و تقویت مو

تغذیه فولیکول مو و تسریع فرآیند رشد موهای جایگزین

انتقال مواد مغذی به ریشه مو

افزایش ضخامت و استحکام ساقه مو

فرآورده را 3  بار در هفته  مستقیما و قسمت به قسمت بر روی پوست تمیز سر ماساژ دهید

بدون نیاز به آبکشی