با حالت دهندگی قوی فوليكا و پایدار (Ultra Hold )

ژل موی سر با حالت دهندگی قوی و پایدار فولیکا

  • با حالت دهندگي قوي و پايدار موي سر

  • همراه با دانه هاي حاوي ويتامين E

  • با فيلتر ضد آفتاب

  • بدون آثار سفيدي پس از مصرف

  • وزن خالص :150 گرمژل موی سر فوليكا با حالت دهندگی قوی جهت حالت دهی قوی و پايداری موی سر
اين محصول حاوي فيلتر جاذب اشعه ماورای بنفش نور خورشيد جهت محافظت از ساختار مو می باشد كه همراه با دانه هاي حاوی ويتامين ای. به تقويت موی سر كمك می كند.
با مصرف ژل موی سر فوليكا، موها تا ساعتها بدون تغيير حالت اوليه باقی مانده ضمن آنكه هيچگونه آثار سفيدی پس از مصرف نيز بر روي موها بر جای نمی ماند.

به مقدار كافی از ژل موی سر فوليكا به كمك دستها به طور يكنواخت بر روی موی مرطوب و نمناك استفاده نماييد. چنانچه مايل به مدل دادن موهای خود هستيد دسته های كوچكی از مو به كمك انگشتان به ژل موی سر فوليكا آغشته و به مدل مورد نظر خود حالت دهيد. موهای حالت داده شده به كمك ژل موی سر فوليكا تا ساعتها فرم، حالت و زيبايي خود را حفظ خواهد نمود.